Adoptionsresor

I Sverige har vi genomfört adoptioner av utländska barn ända sedan 1950-talet, sedan dess har vi adopterat ungefär 49 000 barn och numera är hälften av dem vuxna. Varje år kommer det hit ungefär 800 barn från olika länder, bland annat Asien, Afrika, Latinamerika och övriga Europa. Adoptionsverksamhet är något som hela tiden är föränderligt på grund av att de politiska och sociala förhållandena i världen ständigt förändras.

 

När man ska adoptera ett barn från utlandet är det en ganska stor process som sätts igång med flera olika inblandade parter. Alla dessa olika parter ska jobba för att hitta den bästa lösningen för barnet som adopteras. Processen är känslig på flera olika sätt, dels så är det en eller två föräldrar som längtar efter ett barn och dels är det ett mycket utsatt barn som behöver föräldrar. I Sverige finns de auktoriserade adoptionsorganisationerna som förmedlar ansökningarna till utlandet och i barnens ursprungsland finns de myndigheter och organisationer som ska företräda barnet.

 

Att adoptera ett barn är något som kräver stor eftertanke innan man bestämmer sig och sätter igång processen. När man bestämmer sig för att man vill bli förälder åt någon som är väldigt utsatt är det ett stort ansvar man tar på sig. Speciellt om man adopterar ett barn som är äldre än ett spädbarn, en treåring tillexempel har redan hunnit ta intryck av det egna landet och sin situation. Det innebär att barnet kan ha traumatiska upplevelser bakom sig om det tillexempel har bott på gatan innan det hamnade på barnhem eller hos någon annan organisation. Därför har FN skrivit i sin barnkonvention om barnets rättigheter och i Haagkonventionen att; ”för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse”.

 

På den här sidan kommer vi att berätta om hur det går till när man adopterar ett barn från utlandet och hämtar det på en adoptionsresa. Samt om vad som händer i processen när man ansökt om att få adoptera ett barn från utlandet.