Adoptioner från olika världsdelar

Att adoptera ett barn är ett stort steg som förändrar hela ditt liv. Du blir barnets nya förälder och vårdnadshavare. I likhet med att skaffa ett biologiskt barn så är det ett beslut som du och din partner aldrig kan återkalla. Barnet följer med dig livet ut. Därför är det också viktigt att du planerar och noga tänker igenom adoptionen. Det är mycket att tänka på inför en adoption. Exempelvis vilket land du ska adoptera från. Att välja land kan vara både spännande och svårt. Oftast är det många parametrar som väger in i valet av land, bland annat olika adoptionsregler i olika länder men också avstånd och etniskt ursprung.

Vilka länder kan du adoptera barn från?

Idag är Taiwan och Thailand de vanligaste födelseländerna bland de som adopterats från andra länder. Tidigare har Kina och Indien legat i topp under en längre tid. Generellt sett är Asien mycket populärt att adoptera från. Det beror bland annat på att Asien generellt sett har de snabbaste adoptionsprocesserna. Det är helt enkelt enklast att adoptera från Asien. Även Sydamerika och exempelvis Chile är lite enklare att adoptera från jämfört med Europa. Men självklart går det även att adoptera från andra länder. Du kan adoptera ett barn från vilket land som helst. Men det kan vara olika svårt beroende på olika regler och samarbetsavtal länderna emellan. Det gör att både kostnad och väntetid också kan variera kraftigt.

Hur gör du för att adoptera från ett annat land?

Det första du behöver för att kunna adoptera är ett beslut från din kommun. Därefter tar du kontakt med organisationer som är auktoriserade av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Myndigheten kan hjälpa dig att hitta rätt kontaktvägar till olika organisationer. Organisationerna samarbetar med olika länder vilket innebär att du får söka dig fram bland dessa om du har specifika önskemål kring land. Kanske funderar du på att adoptera från mer ovanliga adoptionsländer såsom Barbados eller chilenska Påskön? Det går men kan kräva en lite längre process. Länder som Taiwan, Thailand, Indien och Kina är annars vanliga samarbetsländer. Det finns även många som samarbetar med länder i Europa, till exempel Tjeckien och Ungern.

Adoption från olika världsdelar

Adoptera barn från Europa

Det vanligaste landet i Europa att adoptera från är Ungern. Det är också smidigt då det är billigt att resa till barnhem i Ungern vilket gör att du har större möjlighet att träffa barnet flera gånger innan du bestämmer dig för att adoptera. Det kan kännas tryggt och bra, till skillnad från om avståndet är längre så att du bara hinner träffa barnet någon enstaka gång. Det har gjort att det blivit allt mer populärt att adoptera barn från Europa. Andra populära adoptionsländer i Europa är Tjeckien, Rumänien och Moldavien.

Adoptera barn från Asien

Europa blir allt mer populärt att adoptera från. Men den vanligaste världsdelen att adoptera från är alltjämt Asien. Länder som Indien, Taiwan, Thailand och Kina är vanliga adoptionsländer. Fördelen med att adoptera från Asien är att adoptionsprocessen oftast går lite snabbare. Att adoptera är ofta dyrt och tar lång tid. Att inte behöva vänta i flera år är ofta en stor fördel för en familj som redan längtat efter ett barn under lång tid.

Adoptera barn från Sydamerika

En annan världsdel som är vanlig att adoptera från är Sydamerika. Vanliga adoptionsländer i Sydamerika är Peru och Chile där adoptionsprocesserna ofta är något kortare jämfört med Europa. En adoption kan ta flera år men här går det alltså lite snabbare. Det kan vara avgörande för en familj som länge längtat efter ett barn. Allt fler är också nyfikna på att adoptera från lite mer ovanliga adoptionsländer som Barbados och chilenska Påskön.