Innan adoption

Alla adoptioner ska genomföras till förmån för barnets bästa. Att adoptera bort sitt barn är alltid en sista utväg för att en familj av någon anledning inte kan ta hand om sitt barn, det kan vara fattigdom eller andra familjeförhållanden som gör att det inte går. Eftersom att det då är extremt viktigt att inget annat än barnets bästa får gå före några andra intressen följer man svensk lag och internationella konventioner.

 

Så vem får adoptera då? Jo den absolut nedre åldersgränsen för att få adoptera är 25 års ålder. Enlig lag finns det ingen övre åldersgräns men man brukar ha som riktmärke att föräldrarna inte får vara äldre än 42, för att det inte ska bli för stor åldersskillnad mellan dem och barnet. För att få adoptera ett barn måste man gå en obligatorisk föräldrautbildning och fått ett medgivande, den instans som beslutar om medgivande är socialnämnden i den kommun där man bor. Syftet med att man måste gå en föräldrautbildning är att man ska få både kunskaper och insikter om adoption så att man är känslomässigt förberedd på vad det innebär.

 

En medgivandeutredning har tre olika syften; den ska samla ihop all information som socialnämnden behöver för att kunna fatta ett beslut. Den ska kunna ge en beskrivande bild för barnets företrädare i det andra landet så att dem kan välja det bästa för barnet. De samtal som sker i samband med utredningen ska också bidra till att förbereda dem som vill adoptera.