Adoptionsprocessen

När man vill adoptera ett barn så vänder man sig till en adoptionsorganisation som är auktoriserad av MIA. Det är dessa organisationer som ska förmedla ansökan till organisationerna i utlandet, de samarbetar med myndigheter och organisationer i ursprungsländerna. Genom dessa har de all kunskap som behövs om vilka krav ursprungsländerna ställer på dig som vill adoptera.

 

Man kan anmäla sig till en av de auktoriserade adoptionsorganisationerna innan man gått igenom utredning och fått medgivande men ansökan till utlandet sker först när det är klart. Vilken organisation man väljer beror oftast på vilket land man vill adoptera ifrån eller vilken kontakt man kan eller vill adoptera ifrån.

Ansökningshandlingarna

Något som är viktigt att tänka på är att olika länder har olika krav på vilka handlingar som ska skickas med i en ansökan. Men man behöver inte vara orolig för att missa något, den adoptionsorganisation som man anlitar har som uppgift att alltid ha uppdaterade och detaljerad information om detta.

Kostnaderna

När man adopterar ett barn så kostar det pengar, hur konstigt det än låter så är det så det fungerar och det går inte att komma ifrån. Kostnaderna för en adoption består av tre delar; avgifter till den auktoriserade adoptionsorganisationen, resa och uppehälle i ursprungslandet och kostnader för översättning av dokument, legalisering, läkarintyg etc. Allt detta måste ju betalas och dessvärre så är dessa kostnader ännu inget som den svenska staten betalar för dig som vill adoptera ett barn.

Att tänka på

Att adoptera ett barn innebär en hel del väntan för de blivande föräldrarna, det kan inträffa en rad oförutsedda saker som kan fördröja processen. Dessutom är det bra att veta att handläggningstiderna för adoptionsärenden tar olika lång tid i olika länder. Något man kan använda denna väntan till är att förbereda sig, det ska trots allt komma ett helt nytt barn till er. Läs på om ursprungslandet, det finns ibland kurser för att förbereda sig på adoptionsresan och så vidare.

 

När någon har föreslagits som föräldrar till ett barn så är det oftast adoptionsorganisationen som förmedlar informationen. De som ska bli föräldrar ska få uppgifter som innefattar, kön, ålder, läkarrapport och ett foto på barnet. Om det gäller ett barn som är äldre än ett spädbarn ska man även få information om den sociala bakgrunden. När man fått sina informationshandlingar om barnet man ska adoptera så lämnar man dem till socialnämnden. Om dem sedan ser att allt stämmer överrens med tidigare utredning så ger dem sitt samtycke och processen fortsätter.